Filmy i fotocasty związane z ekologią. Regularnie dodajemy kolejne programy!

Aby przeczytać opis filmu najedź kursorem na miniaturę

Wyświetla nowości od 118 do 126 ze wszystkich 131

< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następna >

EKO-MEDIA - filmy przyrodnicze online

Prezentowane tu filmy przyrodnicze i filmy edukacyjne o tematyce ekologicznej możesz obejrzeć online i pobrać za darmo.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Puls ziemi - lista filmow

Zadania i formy edukacji ekologicznej
Film o tym, jak edukacja ekologiczna wspierana jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ścieki i ich oczyszczanie
Film pokazuje, jak wygląda nowoczesna oczyszczalnie ścieków u progu XXI wieku
Ochrona wód Morza Bałtyckiego
Film przyrodniczy o ochronie Morza Bałtyckiego. Jak ochronić Bałtyk przed degradacją?
Woda pitna w aglomeracji gdańskiej
Film o tym, jak duże miasta radzą sobie z zaopatrzeniem w wodę pitną
Kanał ostródzko-elbląski
Film o kanale ostródzko-elbląskim - raju dla ornitologów i miejscu wymagającym ochrony przed powodzią.
Odnawialne źródła energii - słoma
Film o tym, jak wykorzystać słomę w procesie spalania i czy jest to opłacalne?
Gaz z Bałtyku
W filmie pokażemy, jak nowoczesna elektrociepłownia wykorzystuje gaz odpadowy z platformy wiertniczej na Bałtyku
Monitoring powietrza w dużych aglomeracjach
Film przedstawia, jak w duże aglomeracje miejskie monitorują stan zanieczyszczenia powietrza?
Biomasa
W filmie pokażemy, jak obniżyć koszty wytwarzania energii, dzięki wykorzystaniu biomasy
Naturalne źródła energii
Film o tym, jak wykorzystać alternatywne i odnawialne źródła energii, takie jak słońce, czy woda
Hałas
Film edukacyjny o tym, jak hałas wpływa na życie mieszkańców miast oraz jak jest monitorowany
Nowoczesne składowiska odpadów
W filmie pokazano nowoczesny zakład unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów
Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne - film pokaże jak z nimi postępować i w jaki sposób są unieszkodliwiane
Wykorzystywanie odpadow komunalnych
Film online - przykłady działalności, która czerpie korzyści z na pozór bezwartościowych śmieci
Likwidacja mogilników
Bomba ekologiczna - film pokazuje mogilniki, w których zakopano tysiące ton silnie toksycznych chemikaliów
Zanieczyszczenia portowe
Film online o sposobach ochrony środowiska w portach morskich i na mazurskich jeziorach
Zielone i błękitne szkoły
Film o zielonych szkołach na Mazurach i błękitnych na wybrzeżu, które kształtują świadomość ekologiczną dzieci
Aktywne formy edukacji ekologicznej
W filmie pokazano przedsięwzięcia ekologiczne, które mobilizują ludzi do działania
Parki krajobrazowe
Film przyrodniczy online przeniesie nas do przepięknych parków krajobrazowych polski północno-wschodniej
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Film przedstawia Światowy Dzień Ochrony Środowiska i towarzyszące mu atrakcje edukacji ekologicznej
Monitoring środowiska
Film ekologiczny o tym, jak monitorujemy stan wód powierzchniowych i powietrza
Zalesianie gruntów porolnych
Film ekologiczny o tym zalesianiu gruntów porolnych i zwiększaniu lesistości
Biebrzański system zagospodarowywania odpadów
Dziewięć gmin postanowiło wspólnie rozwiązać problem odpadów w kotlinie Biebrzy. Dzięki ich współpracy powstał nowoczesny zakład recyclingu, pokazany na tym filmie.
Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku
W filmie pokażemy nietypowe lekcje przyrody realizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej
Edukacja ekologiczna
Film pokazuje różnorodne inicjatywy, których wspólnym celem jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez edukację ekologiczną.
Edukacja przyrodnicza - Park Krajobrazowy
Puszcza Knyszyńska to największy krajowy obszar chroniony. W filmie pokażemy edukację ekologiczną prowadzoną na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
Edukacja w Narwianskim Parku Narodowym
Z kamerą dotarliśmy do Parku Narodowego utworzonego nad rzeką Narwią. Rozległe rozlewiska rzeki nazywane są Małą Amazonką i stanowią teren unikalny na skalę światową.
Gminne kotłownie na biomasę
W filmie pokażemy jak pomorscy liderzy w ochronie środowiska, wykorzystują odnawialne źródła energii
Instalacja geotermalna
Leśny ogród botaniczny - Arboretum w Kudypach
Pokazane na tym filmie arboretum wspaniale ukazuje różnorodność warmińskiej przyrody
Myślistwo - tradycje i kultura
Film ekologiczny o kulturze i sztuce związanej z myślistwem
Konferencja „Gospodarka odpadowa”
Film porusza problem właściwego zagospodarowania odpadów i gospodarki odpadowej na Warmii i Mazurach
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Restytucja Konika Polskiego w Popielnie
Film poświęcony konikowi polskiemu - gatunkowi, który na mazurach znalazł swoją prawdziwą ostoję
Spalarnia odpadów komunalnych
Film przedstawia działanie spalarni odpadów komunalnych i problem składowania odpadów
Straż pożarna - skażenia chemiczne
Realizacja programu unieszkodliwiania odpadów
Suwałki - beneficjent programu Infrastruktura i Środowisko
Program „Infrastruktura i Środowisko” to kluczowy instrument wspomagania działalności ekologicznej Państwa. Film o tym, jak wykorzystane są środki unijne.
Targi Pol-Eko
Prezentowany film poświęcony jest poznańskim targom Pol-Eko 2009, które zwiedziło prawie 20 tys. osób
Gminne kotłownie na biomasę - Trzcianne
Zadania edukacyjne Suwalskiego Parku Krajobrazowego
W poniższym filmie opowiemy o zadaniach i formach edukacji prowadzonej przez parki krajobrazowe.
Zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śroodowiska
Tematem filmu jest działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych w Rudnie
Film przedstawia jedną z największych inwestycji ekologicznych na Warmii i Mazurach
Lokalne rozwiązania w zakresie składowania odpadów
Żubr na Euro
Elektrownie wodne
Film pokazuje pracę elektrowni wodnej w okolicach Augustowa.
Możliwości wykorzystania energii słonecznej
Film przedstawia rozwiązania w zakresie wykorzystania energii słonecznej w Białymstoku
System odbioru odpadów komunalnych
Film przedstawia, jak jest zorganizowany system odbioru odpadów komunalnych w Białymstoku
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Tematem filmu są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Hajnówce.
Modernizacja składowiska odpadów
Film przedstawia modernizację składowiska odpadów w Łomży
Projekt przydomowych oczyszczalni ścieków
Tematem filmu jest projekt przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rospuda
Elektrownie wiatrowe
Film pokazuje elektrownie wiatrowe na suwalszczyźnie
Edukacja przyrodnicza w okresie zimowym
Tematem filmu są specyficzne, bo zimowe formy edukacji przyrodniczej w Wigierskim Parku Narodowym

L jak las - lista filmow

Nowoczesna technika leśna
Film przedstawia najnowocześniejsze zdobycze techniki, jakie wkroczyły do Polskich lasów Potężne maszyny, warte nierzadko setki tysięcy złotych.
Kłusownictwo
Film porusza problem kłusownictwo w polskich lasach. Techniki zabijania zwierząt stosowane przez kłusowników są bardzo brutalne.
Arboretum w Wirtach
Film przedstawia jedno z najstarszych i najpiękniejszych Arboretów w Polsce - Arboretum w Wirtach. Można tam zobaczyć rośliny w Polsce nie spotykane.
Administracja leśna
Film ukazuje codzienną pracę biurowa leśników. Jak zorganizowana jest praca administracji leśnej?
Etos zawodu leśnika
Film o historii Lasów Państwowych i specyficznym, wyjątkowym charakterze zawodu leśnika.
Lesne kompleksy promocyjne
Film przedstawi nam Leśne Kompleksy Promocyjne i prowadzoną w nich edukację ekologiczną. LKP od 15 lat kształtują świadomość ekologiczną dzieci.
Najpiekniejsze rezerwaty Kaszub
Film pokaże nam Kaszubski Park Krajobrazowy, w którym bogactwo przyrody i niezwykłe ukształtowanie terenu sprawiły, że Kaszuby są znane w całej Polsce.
Rezerwat kormoranow
Film przedstawia rezerwat w Kątach Rybackich, zamieszkany przez ok. 40 tysięcy kormoranów. Duża liczebność kormoranów ma niestety również niedobre strony.
Turystyka leśna
Film pokazuje turystykę leśną. Aby atrakcyjne miejsca i trasy były łatwe do odnalezienia leśnicy opublikowali w internecie nowoczesne, interaktywne mapy.
Baza nasienna
Film edukacyjny przedstawia jak działają szkółki leśne i jak pozyskiwane są najlepsze nasiona drzew, które są warunkiem wzrostu powierzchni lasów.
Gospodarka drewnem opałowym
Film przedstawia ważne zadanie leśników - gospodarowanie drewnem opałowym w taki sposób, aby zaspakajając potrzeby ludności nie doprowadzić do marnotrawienia zasobów przyrody.
Gospodarka łowiecka
Film pokaże, że łowiectwo to nie tylko polowanie. To także hodowla i ochrona zwierząt żyjących na wolności, przeciwdziałanie powstawaniu szkód oraz wyjątkowa ceremonia polowania.
Odnowienia naturalne
Film ukazuje olbrzymią skalę z jaką realizowane jest zalesianie i odnawianie ubytków w lesie. Tylko na terenie województwa pomorskiego rocznie sadzonych jest 14 milionów młodych drzewek.
Przebudowa drzewostanów
Film pokazuje czym jest przebudowa drzewostanów. Na najbardziej żyznych glebach warto hodować szlachetne i wymagające gatunki drzew, które w pełni wykorzystują zasoby terenu.
Racjonalna gospodarka leśna
W filmie pokazano różne wymiary działań prowadzonych w lasach - gospodarowanie drewnem, ochronę drzew przed szkodnikami oraz ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzęta.
Rekultywacja terenów pokopalnianych
Film przedstawia działalność kopalni odkrywkowych na terenie lasów pojezierza kaszubskiego. Lasy te rosną na bogatych złożach żwiru i kamienia.
Las w mieście
Film przedstawia co się dzieje, kiedy las jest narażony na ciągłą obecność człowieka. Podstawowym zadaniem staje się przeciwdziałanie skutkom antropopresji, oraz edukacja ekologiczna.
Lasy Mierzei Wislanej
Film jest wycieczką po Mierzei Wiślanej. Ten piaszczysty, 60 metrowy wał jest porośnięty lasem nasadzonym po to, aby zahamować wędrówkę wydm i zasypywanie wędkarskich wiosek.
Ochrona przeciwpożarowa
Film pokazuje katastrofalne skutki jakie niesie pożar lasu. W jaki sposób leśnicy przeciwdziałają zagrożeniu i jak są przygotowani na wypadek wystąpienia ognia?
Specyfika lasu nadmorskiego
Film uświadamia jak ważne funkcje pełni las nadmorski na pograniczu morza i lądu. Umacnia nabrzeże, chroni ląd od wiatrów, zapewnia wypoczynek turystom.
Woda w lesie
Zasoby wody w polskich lasach stopniowo się zmniejszają. Pokazana na filmie mała retencja wodna pozwala zatrzymać wodę, co bardzo korzystnie wpływa na bioróżnorodność przyrody.
Wpływ antropopresji na las nadmorski
Film edukacyjny pozwala odpowiedzieć na pytanie jak nie zadeptać lasu i ochronić go przed nadmiernym niszczeniem w miejscach odwiedzanych przez tysiące turystów.
Znaczenie owadów
Owady to najliczniejsza grupa zwierząt zamieszkujących las. Film przedstawia korzystną działalność owadów w lesie, oraz sposoby, jakimi leśnicy radzą sobie ze szkodnikami.
Żubr i cietrzew w mazurskich puszczach
Film przedstawia chlubę mazurskich lasów - Żubry żyjące w puszczy Boreckiej i Cietrzewie na terenie lasów poligonu Orzysz
Puszcze Podlasia - Puszcza Bielska i Puszcza Knyszyńska
Film opowiada dzieje Puszczy Bielskiej i Puszczy Knyszyńskiej oraz prezentuje konsekwencje prowadzenia polityki leśnej zorientowanej na rożne cele
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej
Film o Puszczy Białowieskiej, gdzie do celów edukacyjnych wykorzystywana jest m.in. leśna kolejka wąskotorowa
Święto lasu w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
Film przedstawia Święto Lasu - imprezę z długą tradycją. W 2008 roku nie zapomniano o łowiectwie - wśród atrakcji znalazły się np, pokaz tresury psów myśliwskich
Leśnik - zawód z tradycją rodzinną
Leśnik to zawód rodzinny. W filmie pokazano rodziny, które z pokolenia na pokolenie kultywują miłość do pracy w lesie
Wiosenne porządki - likwidacja śniegołomów
Co roku, po każdej zimie w lesie powstają śniegołomy. Film pokazuje wiosenne porządkowanie drzew połamanych przez śnieg
Chrońmy przyrodę
Krótka etiuda filmowa pokazuje bogactwo środowiska naturalnego w zderzeniu z eksploatacją jego zasobów w skutek działań gospodarczych i przemysłowych
Tradycja zawodu leśnika
W filmie sprawdzimy, co można zobaczyć w Izbie Pamięci Nadleśnictwa oraz poznamy wielopokoleniową rodzinę leśników
Wakacyjna antropopresja na lasy Warmii i Mazur
Film porusza temat antropopresji na lasy Warmii i Mazur w sezonie turystycznym
Lasy Kurpiowszczyzny
Film przedstawia najciekawsze przyrodniczo miejsca, którymi mogą się pochwalić leśnicy w lasach Kurpiowszczyzny
Zabezpieczenie lasów przed zimą
Film pokazuje intensywne prace w lesie w dziedzinie ochrony upraw i hodowli zwierząt, które służą zabezpieczeniu przed zimą
Bobry - ochrona i szkody w lasach
W ciągu ostatnich lat działania prowadzone na rzecz ochrony bobra spowodowały, że jego populacja znacznie wzrosła. Film pokazuje konsekwencje tego faktu
Przygotowania do zimy
Film ukazuje przygotowania do zimy, jakie prowadzone są w lasach w wielu miejscach
Las w granicach miasta
Granica między miastem a lasem jest często płynna, a potrzeba kontaktu z przyrodą dla wielu mieszkańców jest sprawą podstawową. Bywa to źródłem zagrożeń dla podmiejskich lasów.
Leśny kompleks promocyjny „Lasy Mazurskie”
Film oprowadza nas po LKP „Lasy mazurskie”, który odkrywa swym gościom najpiękniejszą przyrodniczo i kulturowo część Polski Północno-Wschodniej